Assalaamu’alaikum Wrwb

Assalaamu’alaikum Wrwb

Selamat datang di blog keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An-Nisaa : 9) “Semua anak dilahirkan dalam keadaan […]