Assalaamu’alaikum Wrwb

Selamat datang di blog keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An-Nisaa : 9)

Semua anak dilahirkan dalam keadaan Fithrah. Maka Ibu dan Bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Bukhori)

Anak adalah aset keluarga sekaligus aset ummat dan bangsa yang akan menentukan kualitas ummat dan bangsa. Oleh karenanya kita harus mempercayakan pendidikan anak-anaknya pada lembaga pendidikan yang berkualitas agar dapat menjaga kemurnian fithrahnya dan membina diri anak menjadi insan kamil (manusia yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia).
Untuk tujuan tersebut Sekolah Islam Terpadu (SIT) Fithrah Insani yang berada di bawah naungan Yayasan Fithrah Insani tumbuh untuk memberikan pendidikan berkualitas yang menggunakan metoda pendidikan yang bersifat terpadu (islamisasi bidang studi; keseimbangan pembinaan akal, ruh dan jasad; kerjasama orang tua, sekolah dan masyarakat)

2 thoughts on “Assalaamu’alaikum Wrwb”

  1. Wa’alaikumussalaam wr wb
    Semoga Fithrah Insani senantiasa sukses terus mendidik anak bangsa menjadi generasi yang sholeh, mandiri, dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Dan terus berprestasi dalam segala bidang

    Wassalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *